Tüp bebek için erkek doktora gitmek caiz mi?

Tüp bebek için erkek doktora gitmek caiz mi? Tüp bebek için erkek doktora gitmek caiz mi?, Kadın doğum hastanesine erkek gidebilir mi?, Erkek doktora muayene olmak abdesti bozar mı?, Tüp bebek tedavisi dinen uygun mu?, Doktora mahrem olur mu?, Kadın doğum Polikliniğine erkek girebilir mi?

Kadın doğum hastanesine erkek gidebilir mi?

Kadın doğum hastanesine erkek gidebilir mi?, Asıl olan, kadın hastaları kadın doktorların, erkek hastaları da erkek doktorların muayene etmesidir. Ancak bu ilkenin gözetilmesinin mümkün olmaması ve aynı cinsiyetten alanında uzman doktor bulunmaması durumunda karşı cinsiyetten bir doktora muayene olunabilir (Kâsânî, Bedâi', 5/124; Zeylaî, Tebyînü'l-hakâik, 6/17).

Erkek doktora muayene olmak abdesti bozar mı?

Erkek doktora muayene olmak abdesti bozar mı?, Soru: Bir bayan erkek doktora muayene olsa mesela göğüs hastalıkları doktoruna gibi gusül alması gerekir mi? el Cevab: Sadece dokunma sebebiyle -muayene olan insanın- gusül abdesti alması gerekmez.

Tüp bebek tedavisi dinen uygun mu?

Tüp bebek tedavisi dinen uygun mu?, c) Bu işlemin, gerek anne babanın, gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olmak şartıyla, tüp bebek yöntemine başvurmakta bir sakınca yoktur.

Doktora mahrem olur mu?

Doktora mahrem olur mu?, Biyofıkıh Perspektifinden Hastanın Beden Mahremiyeti

Zaruretin ortadan kalkmasından itibaren doktor artık hastaya doktor sıfa- tıyla değil yabancı sıfatıyla muamele eder.


Kadın doğum Polikliniğine erkek girebilir mi?

Kadın doğum Polikliniğine erkek girebilir mi?, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Doğum Polikliniği'ne erkeklerin girişi yasak. Girişte güvenlik görevlileri tarafından “erkekler giremez” diye uyarılan hasta yakınları hastanede refakatçi olarak da kalamıyorlar.

Kadın doğum doktorları erkeklere bakar mı?

Kadın doğum doktorları erkeklere bakar mı?, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümlerimizde her yaştan kadına güvenle hizmet sunulmaktadır.

Jinekolojik muayeneden sonra gusül gerekir mi?

Jinekolojik muayeneden sonra gusül gerekir mi?, Jinekolojik Muayene sonrasında gusül gerekmez.

Cinsel organa parmak sokmak abdesti bozar mı?

Cinsel organa parmak sokmak abdesti bozar mı?, Dokunulan yerin, cinsel bölgenin bir kısmı veya çoğu/tamamı olması arasında da fark yoktur. Kişinin sadece ön değil, arka tarafına dokunması da abdestinin bozulmasına yol açar. Aynı şekilde kendisinin değil de meselâ eşinin veya bir çocuğun ön veya arkasına dokunması da abdestini bozar.

Cinsel şeyler düşünmek gusül gerekir mi?

Cinsel şeyler düşünmek gusül gerekir mi?, Vesvese, çeşitli sebeplerle insanın yaşadığı kararsızlık, şüphe ve kuruntu hâlidir. Bu, çoğu kere abdest ve guslün alınıp alınmadığı, tam olup olmadığı ya da bozulup bozulmadığı şüphesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Gusül veya abdest alan kişinin vesvese sebebi ile gusül ve abdestini tekrarlaması gerekmez.

Erkek bebek için tüp bebek yaptırmak günah mı?

Erkek bebek için tüp bebek yaptırmak günah mı?, (Şura, 42/49) Teknik müdahale ile cinsiyet seçimine gidilmesi, Allah'ın bu konudaki takdirine rıza göstermeme, toplumsal dengenin bir cinsiyet aleyhine bozulabilme ihtimali ve uygulama esnasında bir zaruret olmaksızın avret bölgelerinin açılması gibi nedenlerden ötürü caiz değildir.

Tüp bebekler genelde kime benzer?

Tüp bebekler genelde kime benzer?, Anne adayının bebekle genetik bağı olmamasına rağmen tedavi aşamasında donör seçimi yapılırken anne adayının fiziksel özelliklerine benzer donörler seçildiği için bebeğin fiziksel özellikleri anneye benzeyecektir.

Tüp bebekte cinsiyet seçimi var mı?

Tüp bebekte cinsiyet seçimi var mı?, Ancak, bu işlem genellikle genetik hastalıkların tespiti ve önlenmesi amacıyla kullanılır. Ancak, tüp bebek tedavisi sırasında bebeğin cinsiyetinin seçilmesi, birçok ülkede yasal ve etik nedenlerle sınırlıdır veya tamamen yasaktır. Türkiye'de de tüp bebek yöntemiyle cinsiyet seçimi yasaktır.